MENIGHEDSRÅDET - (info omvalg 2022 her)


billed af Gert

Formand
Gert Vendelbo
Tlf: 97 22 41 05
formand@sctjohannes.dk

billed af Niels Henrik

Næstformand /
Kontaktperson
Niels Herik Lyngbye
Tlf: 48 42 70 69

billed af Knud

Kasserer
Knud Haaning Andersen
Tlf: 51 80 92 36

billed af Janne

Menigt medlem
Janne Boye Petersen
Tlf: 53 56 79 33

billed af Henrik

Kirkeværge
Henrik Bording
Tlf: 25 32 05 58

billed af Lisbeth

Menigt medlem
Lisbeth Gammelgaard Trans
Tlf: 28 86 64 71

billed af Alice

Menigt medlem
Alice Schmidt Lodahl
Tlf: 26 25 91 97

billed af Peter

Kontaktperson
Peter Bøgebjerg Mortensen
Tlf: 29 24 59 09

billed af Erling

Menigt medlem
Erling Skov Larsen
Tlf: 20 22 40 75

billed af Tina

Menigt medlem
Tina Jæger Christensen
Tlf: 27 60 87 00

billed af Scot

Sognepræst
Scot A. Christensen
Tlf: 97 21 42 93

billed af Lennart

Sognepræst kbf.
Lennart B. Jessen
Tlf: 97 21 44 83

Supleanter

Roar Thorbjørn Kjeldsen
Kaja Britta Vendelbo
Flemming Hølmkær
Benny Schmidt Christensen

KONTAKT TIL MENIGHEDSRÅDET


Den almindelig email adresse:
8790@sogn.dk


Link til sikker kypteret email:


MØDEPLAN

Menighedsrådsmøderne er offentlige. Det betyder, at man gerne må komme som lytter til disse møder. Der kan være enkelte punkter, som skal behandles på lukket møde, når det f.eks. er personrelaterede sager, men det forekommer sjældent.

Møderne er anden torsdag i måneden. Det offentlige møde begynder kl. 18:30

MØDEREFERATER

Referaterne findes her for de seneste 12 mdr. De kan hentes via de følgende links der ligger i dato orden. Originale underskrevne referater findes i kirkens arkiv.

Referat 11. november 2021
Referat 9. december 2021
Referat 13. januar 2022
Referat 10. februar 2022
Referat 10. marts 2022
Referat 13. april 2022
Referat 12. maj 2022
Referat 9. juni 2022
Juli intet møde
Referat 11. august 2022
Referat 8. september 2022