MENIGHEDSRÅDSVALG


billed af Gert

DAGSORDEN

Dagsorden for valgforsamlingen:
⚫ Velkomst ved valgbestyrelsen.
⚫ Valg af dirigent.
⚫ Formandens beretning.
⚫ Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
⚫ Kandidaternes egen præsentation.
⚫ Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
⚫ Gennemgang af afstemningsreglerne. Alle har ret til at foreslå kandidater. Hver stemmeberettiget kan stemme på 5 af de foreslåede kandidater.
⚫ Skriftlig og hemmelig afstemning.
⚫ Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen. Der skal vælges 10 medlemmer til Sct. Johannes Sogns menighedsråd.
⚫ Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
⚫ Valgbestyrelsen orienterer om resultatet samt om muligheden for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.

VALG INFO.

Valgforsamling den 20. september kl.19:30 i Sct. Johannes Kirkes menighedslokaler. Valgforsamlingen er offentligt tilgængelig. Det er kun medlemmer af folkekirken, som er fyldt 18 år senest den 20. september, som har bopæl i Sct. Johannes Sogn, eller som senest har løst sognebånd til en af sognets præster, der har tale- og stemmeret på valgforsamlingen. Mødedeltagere med valgret skal legitimere sig, hvorefter valgbestyrelsen afkrydser vedkommende på valglisten. Hvis en sognebåndsløser ønsker at deltage i valgforsamlingen 2022 i sognebåndsløserpræstens menighedsrådskreds med valgret, skal anmodningen om sognebåndsløsning og meddelelse om flytning af de parlamentariske rettigheder være sognebåndsløserpræsten i hænde senest tirsdag den 1. september 2022 kl. 12.00 og være registreret i Den Elektroniske Kirkebog senest samme dag kl. 16.00.


NB. Er du forhindret i at deltage i Valgforsamlingen den 20.september, kan du give en anden fuldmagt til at stemme på dine vegne. Se nærmere herom på kirkens hjemmeside.
Knud Haaning Andersen
Formand for valgbestyrelse.

FULDMAGT

Her finder du blanket til at give en anden fuldmagt til at stemme på dine vegne.

Det er muligt at stemme ved skriftlig fuldmagt. Ønsker nogen at opstille en anden liste, udløser det afstemningsvalg. Det kan det gøres ved senest den 18. oktober kl.19.00 at indgive en liste til valgbestyrelsens formand, Rugvænget 73, eller kirkens kontor. Listen skal være underskrevet af mindst 5 stillere. Dette vil udløse afstemningsvalg, som finder sted den 22. november. På valgbestyrelsen vegne.