KIRKENS MISSIONS-PROJEKTFacebook Instagram YouTube

AKTUELT MISSIONS-PROJEKT

Aktuelt har vi kun indsamlinger til søndagenes formål. Se Kirkebladet. Et nyt projekt kan komme på tale til efteråret. Hilsen Menighedsrådet.